Tweetrapstestamententeetet: pijn lijden of belasting besparen?

Goedkope notaris Goedkoop uw Tweetrapstestament vastleggen

Erfbelasting kan worden geheven op twee momenten: op het moment dat de eerste van de echtgenoten overlijdt en op het moment dat de laatste (de langstlevende) overlijdt.

In reactie op de TV-uitzending bij RADAR en de daargenoemde zogenaamdetweetrapstestamenten merk ik graag het volgende op:

Twee dingen moeten goed uit elkaar worden gehouden:

  • De financiële pijn die wordt geleden doordat als de eerste echtgenoot overlijdt er al direct erfbelasting moet worden betaald door de langstlevende. Belasting betalen komt natuurlijk altijd slecht uit maar komt bijzonder slecht uit als uw man of vrouw is overleden en er veel kosten moeten worden gemaakt en mogelijk ook het inkomen van de langstlevende vermindert.
  • Het besparen van erfbelasting.

Door de tweetrapstestamenten wordt bereikt dat als de eerste echtgenoot overlijdt er op dat moment geen erfbelasting behoeft te worden betaald(uitzonderingen in geval van grote vermogens daargelaten). De langstlevende echtgenoot lijdt dan geen financiele pijn.

Het besparen van erfbelasting moet echter worden beoordeeld over twee nalatenschappen (twee momenten van erfbelastingheffing). In de meeste gevallen leidt een tweetrapstestament tot heffing van meer erfbelasting dan de situatie dat er geen testament is (de zogenaamde wettelijke verdeling).

Het is dus in de meeste gevallen een keuze tussen uitstel van de financiele pijn tot na het overlijden van vader en moeder of het besparen van erfbelasting maar dan wel al financiele pijn lijden door heffing van erfbelasting direkt als de eerste van hen is overleden.

Overigens als men gaat voor het besparen van zoveel mogelijk erfbelasting (en de financiele pijn na het overlijden van de eerststervende voor lief neemt) raad ik u aan een zogenaamd keuzetestament (ook wel combitestament genoemd) te laten maken. Na het overlijden van de eerstervende wordt dan gekozen voor een van de mogelijkheden in het keuzetestament die tot heffing van de minste erfbelasting leidt.

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Pieter Reijenga 0314662045.
Wij raden u aan persoonlijk met ons te komen praten zodat wij samen met u kunnen bekijken wat voor u de beste keuze is.
Mocht in dat gesprek blijken dat u niet overgaat tot het maken of wijzigen van uw testament dan brengen wij u voor dat gesprek geen kosten in rekening.