Advies wat voor u het beste is?
Neem contact met ons op.

Levenstestament

Goedkope notaris, uw levenstestament vast laten leggen

Levenstestament wat is het?

Het kan ook u gebeuren: op een bepaald moment in uw leven kunt u zelf niet meer uw eigen beslissingen nemen. Daar kan een proces aan voorafgaan, bijvoorbeeld bij dementie. Maar het kan ook plots gebeuren, bijvoorbeeld als u een ernstig ongeluk krijgt. Het kan tijdelijk zijn maar ook voorgoed. Wie neemt er dan beslissingen voor u? En wie zorgt ervoor dat uw belangen goed worden behartigd? Het is belangrijk om over dit onderwerp na te denken.

levenstestament wat houdt dat in?

  • een volmacht wie er over uw financiën gaat als u dat tijdens uw leven zelf niet meer kunt (uw onderbewindstelling is het alternatief)
  • de benoeming van een persoon die namens u beslist over uw medische behandeling als u dat zelf niet meer kunt
  • uw wensen met betrekking tot medische behandeling of juist niet: euthanasieverklaring.

Problemen met zorgbijdrage voorkomen (AWBZ)

  • zorg dat uw testament in orde is zodat desnoods de erfdelen van uw kinderen kunnen worden uitbetaald als de langstlevende dat wenst
  • zorg dat u schenkt op papier aan de kinderen, maar niet zoveel dat uw kinderen zelf in Box 3 belast worden
  • zorg dat de WOZ-waarde van uw woning niet te hoog is vastgesteld.

Bel vrijblijvend voor meer informatie: 0314-662045. Dit gesprek brengt voor u geen verplichtingen met zich mee.